Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2018

Nocturia
Nocturia
2563 aa9d
Reposted fromEtnigos Etnigos viapanpancerny panpancerny
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
Nocturia
0045 f93f 500
Wieża ciśnień, Wrocław 1991
Reposted fromczinok czinok viaiamnotarobot iamnotarobot
Nocturia
2531 f58b 500
ul. Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu, lata 40 i 90.
Reposted fromczinok czinok viaiamnotarobot iamnotarobot
Nocturia
Nocturia
Nocturia
Reposted fromFlau Flau viatoniewszystko toniewszystko
4392 fb71
Reposted fromtosiaa tosiaa viatoniewszystko toniewszystko
Nocturia
4199 1bf0
Nocturia
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viaiamnotarobot iamnotarobot
Nocturia
4634 ec52 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaiamnotarobot iamnotarobot
Nocturia

Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie. 

— Stephen King – To
Nocturia
O wielkich zmianach decydują małe epizody. Jedno spotkanie, jedna książka, jedna decyzja. Potem wszystko jest już tylko konsekwencją.
— Jacek Walkiewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viaiamnotarobot iamnotarobot
Nocturia
1303 1405
Reposted fromnezavisan nezavisan viastrzepy strzepy
Nocturia
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastrzepy strzepy
Nocturia
2549 ff69
Nocturia
8395 1fbb
Reposted fromonlyman onlyman viajanealicejones janealicejones
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...