Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

Nocturia
Nocturia
4579 6182
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaswiatsiewali swiatsiewali
Nocturia
0833 9fb8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viastarryeyed starryeyed
Nocturia
6689 3e80
Reposted fromveez veez viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Nocturia
Nocturia
5367 8c2b
Reposted fromNobodyspecial Nobodyspecial vialilu lilu
Nocturia
2786 a802

Kaya Scodelario
Reposted fromcontroversial controversial viaovtza ovtza
Nocturia
Nic tak nie upiększa mężczyzny, jak inteligencja doprawiona poczuciem humoru.
Reposted fromzbiorliterek zbiorliterek viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Nocturia
2169 8243
Reposted fromohmygodthebritish ohmygodthebritish
Nocturia
9421 9e3f
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viaMerrry98 Merrry98
Nocturia

Kobiety nie mogą mieć cienia wątpliwości, w przeciwnym razie wszystko skończone. Musisz dać im pewność.

— Federico Moccia - Wybacz, ale chcę się z tobą ożenić
Reposted fromMonasi Monasi viaMerrry98 Merrry98

August 03 2017

Nocturia
7859 1cd5 500
Reposted fromdarkanes darkanes viastarryeyed starryeyed
7607 6eeb 500

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viastarryeyed starryeyed
Nocturia
1709 2b66
Reposted fromoutoflove outoflove viaMerrry98 Merrry98
Nocturia
-Dlaczego chce Pan wrócić do Polski?
-Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej.
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
Reposted fromTinySilentSoul TinySilentSoul viaMerrry98 Merrry98
Nocturia
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaromantycznosc romantycznosc
Nocturia
0924 c398 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaszarakoszula szarakoszula
Nocturia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl