Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 03 2017

Nocturia
Nocturia
6887 7ce9 500
Nocturia
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viatheatreofdream theatreofdream
Nocturia
7747 9ce1
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viastarryeyed starryeyed
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viajethra jethra
Nocturia
2053 cbe1 500
Reposted fromrealbeauty realbeauty
Nocturia
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin
Nocturia
Wpajałem jej: mierz wysoko.
Strzeliła mi w łeb.
— Lec
Reposted fromwstydem wstydem viairmelin irmelin
Nocturia
4830 0287
Reposted frompoledance poledance viairmelin irmelin
Nocturia
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaomg-archy omg-archy
Nocturia
Dlaczego przyjaźni nie traktuje się na równi ze związkiem? A może jest lepsza? Dwoje ludzi pozostaje razem przez lata, a wiążą ich nie seks, nie atrakcyjność fizyczna, nie pieniądze, nie dzieci, nie własność, lecz wzajemna zgoda na bycie razem, wzajemne zobowiązanie wobec unii, która nie daje się skodyfikować. Przyjaźń oznacza bycie świadkiem dręczących nieszczęść przyjaciela, długich okresów nudy i rzadkich triumfów. To przywilej bycia przy drugiej osobie w jej najtrudniejszych chwilach i świadomość, że samemu też można się przy niej czuć podle.
— Hanya Yanagihara - Małe życie
Nocturia
Reposted fromtfu tfu viamyzone myzone
Nocturia
6249 0375 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamyzone myzone
Nocturia
I potem, dużo później, zostaniesz sam, z dziurą jak po kuli i możesz wlać w tę dziurę bardzo dużo, mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromwowlovely wowlovely viabumpy bumpy
Nocturia
5502 396c
Reposted fromImaginationMika ImaginationMika viabumpy bumpy
Nocturia
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin
Nocturia
Reposted frompeper peper viabumpy bumpy
Nocturia
1971 99d0 500
Reposted fromdzony dzony
7891 a132 500
Reposted frompupuch pupuch viadzony dzony
Nocturia

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl