Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2017

Nocturia

„Możesz nie być jej pierwszym, jej ostatnim, lub jedynym. Kochała wcześniej, może kochać ponownie. Jeżeli teraz kocha Ciebie, to co innego się liczy? Nie jest perfekcyjna, Ty też nie jesteś, razem też możecie nigdy nie być doskonali, ale jeżeli potrafi Cię rozśmieszyć, skłonić do myślenia, i przyznania, że jesteś człowiekiem i popełniasz pomyłki, zostań z nią, i daj jej jak najwięcej. Może nie myśleć o Tobie w każdej sekundzie dnia, ale da Ci cząstkę siebie o której wie, że mógłbyś nią złamać jej serce. Więc nie rań jej, nie zmieniaj jej, nie analizuj jej, i nie oczekuj od niej więcej niż możesz dać. Uśmiechaj się kiedy Cię uszczęśliwia, daj jej znać kiedy Cię denerwuje, i tęsknij kiedy jej nie ma.”

 

— Bob Marley
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie vianowakowna nowakowna
2823 1041 500
Reposted fromhawke hawke viahash hash
Nocturia
8412 842e 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatea tea
Nocturia
8274 2b12 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastylish stylish
9248 349c
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viadivi divi
Nocturia
2494 14bd 500
Reposted frombrumous brumous
Nocturia
1277 0a27 500
Reposted fromochgod ochgod viaKocuch Kocuch
Nocturia
0014 87fb
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaKocuch Kocuch
Nocturia
5746 a102
Reposted fromretro-girl retro-girl viaohhmarigold ohhmarigold
Nocturia
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny. 
Reposted fromlovvie lovvie viapoziomki poziomki
9654 8dda
Reposted frombrumous brumous viapoziomki poziomki
Nocturia
6301 deed
Reposted fromsweaterWeatherr sweaterWeatherr viaMerrry98 Merrry98
0200 6e9a 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe
3374 c9e6
Reposted frombrumous brumous viastrzepy strzepy
Nocturia
W życiu wszystko można podsumować krótkim, sarkastycznym - "bywa".
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaMerrry98 Merrry98
2495 a4a2 500
Reposted frombrumous brumous
3561 9125
Reposted fromzprycaz zprycaz
2830 cf7f 500
Reposted frombrumous brumous
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl