Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2017

Nocturia
7150 eb08
Reposted fromEverybodydies Everybodydies viamirabell mirabell
Nocturia
Mała, gdy potrzebujesz pomocy, wsparcia, czy rady - poproś. Telepatia nie jest u ludzi na porządku dziennym.  Od tej zasady jest tylko jeden wyjątek - prawdziwy przyjaciel. On nigdy nie będzie pytał, czy wszystko w porządku, nie będzie czekał, aż przyjdziesz się zwierzyć. Przyjaciel po prostu zjawi się i nie pozwoli ci samej zmagać się z życiem.
— Listy do Małej
Reposted fromoutoflove outoflove viamirabell mirabell
Nocturia
- Mam przeczucie, że będzie padał deszcz - powiedział Kłapouchy.
- Przecież niebo jest czyste, a słońce mocno świeci - zauważył Puchatek.
- Ha! Na początku zawsze wszystko dobrze wygląda - mruknął pod nosem osioł.
— A.A. Milne
Reposted frompsychoo psychoo viamirabell mirabell
Nocturia
1285 9d91 500
J.Borszewicz
Nocturia
4393 89c0
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viakaakashy kaakashy
Reposted frommessedup messedup viakaakashy kaakashy
Nocturia
7349 da46 500
Nocturia
Nieobecność nie oznacza przecież zapomnienia.
— Lauren Brooke "Rozstania i powroty"
Nocturia
8338 ccd4
Reposted fromcorvax corvax viajuzcienielubie juzcienielubie
Nocturia
6652 fad1 500
Maryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Nocturia
7875 c07c 500
Reposted fromMiziou Miziou viaszarakoszula szarakoszula
9594 b943
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viaolalaa olalaa
Nocturia
Zabawna rzecz - im więcej czasu spędzamy w czyimś towarzystwie, tym bardziej zmienia się on w naszych oczach. Przyglądamy mu się, poznajemy jego rysy twarzy, ruch warg, kiedy wymienia pewne słowa, jego ekspresję. Najdrobniejsze oznaki zmiany nastroju stają się fascynujące. A potem ten ktoś zaskakuje nas, kiedy nagle zdajemy sobie sprawę, ile godzin spędziliśmy w jego towarzystwie, nie wiedząc nawet, że czas płynie. I dopiero wtedy dociera do nas, że staliśmy się najbliższymi przyjaciółmi. Wiemy o nim wszystko: kiedy zacznie czyścić okulary, kiedy włoży ręce do kieszeni i kiedy będzie się nam przyglądał, gdy patrzymy w inna stronę.
— Aimee Agresti – "Olśnienie"
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaolalaa olalaa
Nocturia
Jesteś szczęśliwy? 
A może wolisz przemilczeć to pytanie?
Reposted fromstan-wyjatkowy stan-wyjatkowy viaolalaa olalaa
Nocturia
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaolalaa olalaa
Nocturia
Nocturia
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viaIzumiRivas IzumiRivas
Nocturia

February 18 2017

Nocturia
2521 0c0c
Reposted fromLotte Lotte viathenatuss thenatuss
3820 a7dd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viakerosine kerosine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl